Broj dozvole: 234/2008
Pun naziv emitera:

Preduzeće za usluge, promet i proizvodnju Bemin mjuzikl 93 Branko Jerković i ostali O.D.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Arilje

Matični broj: 17503529
PIB: 102960161
Adresa: Svetog Ahilija 55
Mesto: Arilje
Telefon: 031/894-779
031/894-335
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Branko Jerković
Glavni i odgovorni urednik: Bogdan Zimonjić
Vlasnička struktura:
1. Branko Jerković, Arilje
2. Naca Jerković, Arilje
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 163 - Arilje, frekvencija 93,00 MHz