Broj dozvole: 238/2008-4
Pun naziv emitera:

JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE IVANJIČKI RADIO JAVNO PREDUZEĆE, IVANJICA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

IVANJIČKI RADIO

Matični broj: 20296895
PIB: 105022688
Adresa: Venijamina Marinkovića bb
Mesto: Ivanjica
Telefon: 032/661-303
Faks: 032/660-645
Email adresa:
Sajt: http://www.ivanjickiradio.com
Odgovorno lice za zastupanje: Jelena Savić
Glavni i odgovorni urednik: Jela Raković
Vlasnička struktura:
1. Opština Ivanjica - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 171/Ivanjica-Šutelj, frekvencija 92,4 MHz