Broj dozvole: 239/2008-2
Pun naziv emitera:

Radio Javor društvo sa ograničenom odgovornošću

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Javor

Matični broj: 06581340
PIB: 100929683
Adresa: Miće Matovića bb
Mesto: Ivanjica
Telefon: 032/664-874
Faks: 032/664-490
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragan Damnjanović
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Damnjanović
Vlasnička struktura:
1. Dragan Damnjanović, Ivanjica - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 172 - Ivanjica-Opaljenik, frekvencija 106,2 MHz
Ivanjica-Sveštenica, frekvencija 97,9 MHz