Broj dozvole: 245/2008-1
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće za informisanje, izdavaštvo i marketing RTV Pruga

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Pruga

Matični broj: 17257153
PIB: 101342923
Adresa: Vojvode Mišića 2
Mesto: Lajkovac
Telefon: 014/73-097
014/73-086
014/72-675
014/72-708
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Gordana Paunović Živanović
Glavni i odgovorni urednik: Gordana Paunović Živanović
Vlasnička struktura:
1. Skupština opština Lajkovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 190 - Lajkovac, frekvencija 96,9 MHz