Broj dozvole: 249/2008-1
Pun naziv emitera:

Radio LJubovija društvo za informisanje i radiodifuznu delatnost sa ograničenom odgovornošću

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio LJubovija

Matični broj: 17506129
PIB: 102998130
Adresa: Stojana Čupića 16
Mesto: LJubovija
Telefon: 015/661-734
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Zarija M. Vasić
Glavni i odgovorni urednik: Zarija M. Vasić
Vlasnička struktura:
1.Sopstevni udeo po zakonu o privatizaciji - 9,40%
2. Akcijski fond Republike Srbije - 13,60%
3. Slavica Pavlović - 77%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 195 - LJubovija-Nemić, frekvencija 100,4 MHz