Broj dozvole: 260/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Cool

Matični broj: 20299720
PIB: 105033639
Adresa: Zrenjaninski put 112e
Mesto: Borča, Beograd
Telefon: 011/3328-806
013/681-246
Faks: 011/3328-806
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Miloš Đelić
Glavni i odgovorni urednik: Miloš Đelić
Vlasnička struktura:
1. Miloš Đelić, Beograd - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 225 - Opovo, frekvencija 107,7 MHz