Broj dozvole: 264/2008-1
Pun naziv emitera:

USTANOVA INFORMATIVNI CENTAR BACSKY PETROVEC

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Petrovec

Matični broj: 08054169
PIB: 101369922
Adresa: Kolarova 4
Mesto: Bački Petrovac
Telefon: 021/782-254
021/780-444
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Jan Hansman
Glavni i odgovorni urednik: Jan Hansman
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Bački Petrovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 240 - Bački Petrovac, frekvencija 91,4 MHz