Broj dozvole: 271/2008-2
Pun naziv emitera:

Preduzeće za usluge Sremski radio D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Sremski radio

Matični broj: 08756376
PIB: 101453407
Adresa: Zlatka Šnajdera 2
Mesto: Šid
Telefon: 022/715-153
Faks: 022/716-224
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Mirjana Vasić
Glavni i odgovorni urednik: Mirjana Vasić
Vlasnička struktura:
1. Mirjana Vasić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 261 - Šid, frekvencija 89,10 MHz