Broj dozvole: 276/2008-5
Pun naziv emitera:

BALTAZAR D.O.O., NIŠ

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO JAT5 90,5

Matični broj: 20115823
PIB: 104228248
Adresa: Bulevar Nemanjića 2, 15 sprat
Mesto: Niš
Telefon: 018/4285-808
Faks: 018/4285-808
Email adresa:
Sajt: http://www.tdiradio.com
Odgovorno lice za zastupanje: Stefan Košanin
Glavni i odgovorni urednik: Stefan Košanin
Vlasnička struktura:
1. Biljana Vuksić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 29/Niš, frekvencija 90,5 MHz