Broj dozvole: 285/2008-1
Pun naziv emitera:

Surdulička radiotelevizija D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Gold

Matični broj: 20280573
PIB: 104966374
Adresa: 5. septembra 3
Mesto: Surdulica
Telefon: 017/812-575
Faks: 017/813-002
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dejan Petković
Glavni i odgovorni urednik: Valentina Zarev
Vlasnička struktura:
1. Branko Božilov , Surdulica- 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 045 - Surdulica-Crešnja, frekvencija 102,8 MHz