Broj dozvole: 290/2008-3
Pun naziv emitera:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU LADY LENA D.O.O., ŽITORAĐA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO AD HERCCULLEM

Matični broj: 20185465
PIB: 104633986
Adresa: Svetosavska 2
Mesto: Žitorađe
Telefon: 063/628-651
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Andra Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Andra Jovanović
Vlasnička struktura:
1.Andra Jovanović-100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 55/Žitorađa, frekvencija 97,5 MHz