Broj dozvole: 293/2008-3
Pun naziv emitera:

Radio televizija Majdanpek A.D.-u stečaju

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Majdanpek

Matični broj: 17185187
PIB: 100625157
Adresa: Nikole Tesle 2-4
Mesto: Majdanpek
Telefon: 030/581-009
030/582-128
Faks: 030/582-128
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvmajdanpek.com
Odgovorno lice za zastupanje: Ranko Miletić stečajni uptavnik
Glavni i odgovorni urednik: Suzana Zdravković
Vlasnička struktura:
1. Agencija za privatizaciju - 70%
2. Privatizacioni registar - 30%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 80Majdanpek-Starica, frekvencija 89,0 MHz