Broj dozvole: 294/2008-2
Pun naziv emitera:

RADIO 019 IVAN MATIĆ PR, NEGOTIN

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO 019

Matični broj: 60599424
PIB: 104937144
Adresa: JNA 1a
Mesto: Negotin
Telefon: 065/911-9019
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.019.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Ivan Matić
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Matić
Vlasnička struktura:
1. Ivan Matić-100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 81/Negotin, frekvencija 88,4 MHz