Broj dozvole: 20/2006-3
Pun naziv emitera:

Naxi preduzeće za špediciju, saobraćaj i inženjering d.o.o., iz Beograda

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

NAXI RADIO

Matični broj: 07750609
PIB: 101665834
Adresa: Bežanijskih ilegalaca 26
Mesto: Beograd
Telefon: 011/3186-516
011/2176-496
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.naxi.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Goran Kovačević
Glavni i odgovorni urednik: Maja Rakovic
Vlasnička struktura:
1. Goran Kovačević, Beograd - 60%
2. Maja Rakovic, Beograd - 40%
Rok važenja dozvole:

od 20.11.2006. godine do 20.11.2022. godine.

Zona pokrivanja:Region Grada Beograda
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Br 12/Novi Beograd-Ušće, frekvencija 96,90 MHz.