Broj dozvole: 302/2008-2
Pun naziv emitera:

Razvojni centar Rom Obrenovac

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Rom

Matični broj: 17378937
PIB: 102319920
Adresa: Cara Lazara 94
Mesto: Obrenovac
Telefon: 011/8722-497
Faks: 011/8725-593
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Zlatomir Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Zlatomir Jovanović
Vlasnička struktura:
1. Zlatomir Jovanović
2. Dragana Jovanović
3. Tomislav Jovanović
4. Ružica Jovanović
5. Miloš Đenisov
6. Predrag Dacković
7. Ivan Janković
8. Panta Marinković
9. Nebojša Milošević
10. Milorad Kostić
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 096 - Obrenovac, TE Nikola Tesla-B, frekvencija 102,4 MHz