Broj dozvole: 311/2008-1
Pun naziv emitera:

D.O.O. za proizvodnju, trgovinu i usluge Jord

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Xanadu

Matični broj: 07672373
PIB: 101110752
Adresa: Kralja Petra br. 42
Mesto: Čačak
Telefon: 032/344-888
Faks: 032/344-888
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Zoran Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Zoran Jovanović
Vlasnička struktura:
1. Zoran Jovanović, Čačak - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 106 - Čačak, frekvencija 100,8 MHz