Broj dozvole: 313/2008-3
Pun naziv emitera:

D.O.O. za proizvodnju, usluge i trgovinu Jelimik eksport-import, iz Jagodine

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO MORAVA

Matični broj: 06789773
PIB: 100881795
Adresa: Jug Bogdanova 11
Mesto: Jagodina
Telefon: 035/242-523
Faks: 035/242-523
Email adresa:
Sajt: http://www.radiomorava.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Milan Živanović
Glavni i odgovorni urednik: Milan Živanović
Vlasnička struktura:
1. Milan Živanović, Jagodina - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 115/Jagodina-Đurđevo brdo, frekvencija 91,9 MHz