Broj dozvole: 314/2008-1
Pun naziv emitera:

Radio LJubav D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio LJubav

Matični broj: 20275286
PIB: 104933070
Adresa: Naselje Knez Lazara 4
Mesto: Jagodina
Telefon: 035/252-966
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radioljubav.net
Odgovorno lice za zastupanje: Slobodan Rakić
Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Rakić
Vlasnička struktura:
1. Slobodan Rakić, Kruševac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 117 - Donje Štiplje-Jagodina, frekvencija 96,6 MHz