Broj dozvole: 316/2008-2
Pun naziv emitera:

Eparhija šumadijska srpske pravoslavne crkve

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Zlatousti

Matični broj: 07090170
PIB: 102856016
Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića 69
Mesto: Kragujevac
Telefon: 034/302-642
034/371-192
Faks: 034/300-490
034/371-193
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: protojerej Stavrofor dr Zoran Krstić
Glavni i odgovorni urednik: protojerej Milić Marković
Vlasnička struktura:
1. Srpska pravoslavna crkva - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 121 - Kragujevac, frekvencija 90,5 MHz