Broj dozvole: 317/2008-2
Pun naziv emitera:

D.O.O. RADIO 9 , KRAGUJEVAC

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO 9

Matični broj: 17431161
PIB: 101578597
Adresa: Kneza Mihaila 10
Mesto: Kragujevac
Telefon: 034/333-500
Faks: 034/336-476
Email adresa:
Sajt: http://www.radio9.net
Odgovorno lice za zastupanje: Branka Obradović
Glavni i odgovorni urednik: Marko Obradović
Vlasnička struktura:
1. Branka Obradović-100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 122/Kragujevac-Ilićevo, frekvencija 95,9 MHz