Broj dozvole: 329/2008-1
Pun naziv emitera:

Privredno društvo za radio difuziju Hit D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Hit 105

Matični broj: 17314718
PIB: 101972153
Adresa: Jug Bogdanova 4
Mesto: Požarevac
Telefon: 012/531-631
Faks: 012/531-235
Email adresa: infohitradio.rs, hitradio104.9gmail.com
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Maja Đorđević
Glavni i odgovorni urednik: Nenad Nikolić
Vlasnička struktura:
1. Maja Đorđević, Požarevac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 141/Požarevac-Čačalica, frekvencija 104,9 MHz