Broj dozvole: 340/2008-3
Pun naziv emitera:

INFORMATIVNO PREDUZEĆE REČ POMORAVLJA D.O.O., VELIKA PLANA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO PLANA

Matični broj: 07245475
PIB: 101175194
Adresa: Nikole Pašića 27
Mesto: Velika Plana
Telefon: 026/521-510
Faks: 026/522-113
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragana Radosavljević v.d.
Glavni i odgovorni urednik: Dragana Radosavljević
Vlasnička struktura:
1. Vesna Milijević, Velika Plana - 0,668%
2. Jadranka Mićović-Kovandžić, Velika Plana - 15,198%
3. Dalibor Stevanović, Velika Plana - 1,448%
4. Akcionarski fond a.d., Beograd - 9,353%
5. Nevenka Vasić, Velika Plana - 72,558%
6. Reč pomoravlja d.o.o., Velika Plana - 0,775%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 160/Velika Plana-Vrbica, frekvencija 90,4 MHz