Broj dozvole: 342/2008-4
Pun naziv emitera:

DRUŠTVO ZA MARKETING EMITOVANJE I PRODUKCIJU RADIO I TV PROGRAMA MEDIA-PRESS D.O.O., VRNJAČKA BANJA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO BANJA 2 100,6

Matični broj: 20989483
PIB: 108388231
Adresa: Nemanjina, Vila Gradištanac 5, prizemlje, lok. 1
Mesto: Vrnjačka Banja
Telefon: 036/616-007
063/776-6454
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.banja2.com
Odgovorno lice za zastupanje: Zoran Debeljak
Glavni i odgovorni urednik: Zoran Debeljak
Vlasnička struktura:
1. Zoran Debeljak-100%
Rok važenja dozvole:

od 23.12.2008.godine do 23.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 162/Vrnjačka banja, frekvencija 100,6 MHz