Broj dozvole: 351/2008-1
Pun naziv emitera:

Radio-studio Nešvil privredno društvo za proizvodnju, promet i informacije D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Nešvil

Matični broj: 07998848
PIB: 101438643
Adresa: Mike Mitrovića 29
Mesto: Bogatić
Telefon: 015/7787-202
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.nesvil.com
Odgovorno lice za zastupanje: Nebojša Ković
Glavni i odgovorni urednik: Nebojša Ković
Vlasnička struktura:
1. Nebojša Ković - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 186 - Bogatić, frekvencija 102,2 MHz