Broj dozvole: 353/2008-3
Pun naziv emitera:

Akcionarsko društvo Radio TV Podrinje

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Podrinje

Matični broj: 07169868
PIB: 101188376
Adresa: Kneza Miloša 3, Poslovni centar Stobex
Mesto: Loznica
Telefon: 015/889-567
Faks: 015/889-217
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Čedomir Stojnić
Glavni i odgovorni urednik: Čedomir Stojnić
Vlasnička struktura:
1. Dobrivoje Stojnić - 56,60%
2. AD Radio TV Podrinje, Loznica - 21,99%
3. Akcijski fond a.d., Beograd - 16,76%
4. Mali Akcionari - 6,65%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 196 - Loznica, frekvencija 97,8 MHz MHz