Broj dozvole: 355/2008-1
Pun naziv emitera:

DRUŠTVO ZA RADIO I DIFUZIJU TIM RADIO D.O.O. PRNJAVOR

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TIM RADIO

Matični broj: 06565417
PIB: 101398125
Adresa: Arčibalda Rajsa, zanatski centar bb, Prljavor
Mesto: Koceljeva
Telefon: 015/283-345
Faks: 015/283-345
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragana Kojić
Glavni i odgovorni urednik: Dragana Kojić
Vlasnička struktura:
1. Dragana Kojić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 204/Prnjavor, frekvencija 97,4 MHz