Broj dozvole: 361/2008
Pun naziv emitera:

Udruženje građana Romski centar za demokratiju

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Točak

Matični broj: 17467336
PIB: 102483588
Adresa: Popučke bb
Mesto: Valjevo
Telefon: 014/222-236
014/228-370
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiotocak.co.yu
Odgovorno lice za zastupanje: Tanja Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Tanja Jovanović
Vlasnička struktura:
1. Danijela Petrović
2, Goran Vasić
3. Tanja Jovanović
4. Boban Vasić
5. Radomir Jovanović
6. Dragan Vasić
7. Radmila Vasić
8.Radovan Pajković
9. Dragan Jovanović
10. Željko Jovanović
11. LJiljana Jovanović
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 213 - Valjevo, frekvencija 103,5 MHz