Broj dozvole: 362/2008-2
Pun naziv emitera:

Preduzeće za promet, usluge i telekomunikacije i marketing Radio Vladimirci D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Vladimirci

Matični broj: 17551809
PIB: 103322795
Adresa: Svetog Save 57
Mesto: Vladimirci
Telefon: 015/513-388
015/514-755
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Maja Pavličević
Glavni i odgovorni urednik: Sletlana Novaković
Vlasnička struktura:
1. Mioljub Pavličević - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 214 - Vladimirci-Skupljen, frekvencija 89,50 MHz