Broj dozvole: 366/2008-2
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radiodifuziju i telekomunikaciju BUS društvo sa ograničenom odgovornošću

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Bus

Matični broj: 08770751
PIB: 102193361
Adresa: Svetozara Markovića 15/10
Mesto: Kovin
Telefon: 013/744-640
Faks: 013/741-475
Email adresa:
Sajt: http://www.radiobus.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Elizabeta Tot
Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Vještić
Vlasnička struktura:
1. Vladimir Vještić, Kovin - 50%
2. Elizabeta Tot, Kovin - 50%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 221/Kovin, frekvencija 89,5 MHz