Broj dozvole: 375/2008-1
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga Danelli

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Far

Matični broj: 08688109
PIB: 101084067
Adresa: Bratstva i jedinstva 1
Mesto: Alibunar
Telefon: 013/641-258
Faks: 013/641-246
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Jon Ardeljan
Glavni i odgovorni urednik: Jon Ardeljan
Vlasnička struktura:
1. Jon Ardeljan, Alibunar - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 233/Alibunar, frekvencija 96,7 MHz