Broj dozvole: 376/2008-1
Pun naziv emitera:

Stefan street D.O.O. ogranak RTV Dunav

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Dunav

Matični broj: 20088567
PIB: 104092249
Adresa: Radnička 3 Miloša Obilića 6
Mesto: Apatin
Telefon: 025/776-498
025/778-832
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiodunav.com
Odgovorno lice za zastupanje: Ilinka Dukić
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Dukić
Vlasnička struktura:
1. Ilinka Dukić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 235 - Apatin, frekvencija 98,7 MHz