Broj dozvole: 377-1/2008-2
Pun naziv emitera:

Javno informativno preduzeće radio i televizija Bačka Palanka

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Bap 95,1

Matični broj: 08779384
PIB: 102673926
Adresa: Žarka Zrenjanina 74/4
Mesto: Bačka Palanka
Telefon: 021/750-188
021/751-055
Faks: 021/750-188
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Julija Ristić Sremac
Glavni i odgovorni urednik: Julija Ristić Sremac
Vlasnička struktura:
1. Opština Bačka Palanka - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

u periodu od 10 do 12 časova, od 16 do 18 časova i od 21 od 00:30 časova

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 237/Bačka Palanka, frekvencija 95,1 MHz