Broj dozvole: 384/2008-2
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću Radio Sajam

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Prvi

Matični broj: 20294230
PIB: 105023041
Adresa: Narodnog fronta 73
Mesto: Novi Sad
Telefon: 021/544-433
Faks: 021/544-433
Email adresa:
Sajt: http://www.sajam.net
Odgovorno lice za zastupanje: Jernej Štravs Tisu
Glavni i odgovorni urednik: Jernej Štravs Tisu
Vlasnička struktura:
1. Radio produkcija plus d.o.o., Novi Sad - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 250 - Novi Sad, frekvencija 91,0 MHz