Broj dozvole: 385/2008-2
Pun naziv emitera:

EPARHIJA BAČKA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, NOVI SAD

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO BESEDA

Matični broj: 08692661
PIB: 102585508
Adresa: Gimnazijska 2, (adresa studija Zmaj Jovina 4, Novi Sad)
Mesto: Novi Sad
Telefon: 021/402-403
Faks: 021/539-898
Email adresa:
Sajt: http://www.beseda.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Željko Latinović
Glavni i odgovorni urednik: Željko Latinović
Vlasnička struktura:
1. Srpska pravoslavna crkva - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 251/Novi Sad, frekvencija 91,8 MHz