Broj dozvole: 386/2008
Pun naziv emitera:

Radiodifuzno preduzeće 021 D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio 021

Matični broj: 08655430
PIB: 100238241
Adresa: Svetozara Miletića 45
Mesto: Novi Sad
Telefon: 021/473-9240
021/473-9244
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radio021.info
Odgovorno lice za zastupanje: Slobodan Stojšić
Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Stojšić
Vlasnička struktura:
1. Milena Jerkov - 1%
2. Gordana Mihajlović - 1%
3. Zoran Radusin - 1%
4. Ivanka Jevtić - 1%
5. Darko Rudić - 4%
6. Vladan Miljković - 1%
7. Slobodan Krajinović - 7%
8. Žarko Simović - 3%
9. Robert Kiš - 1%
10. Svetlana Tomov - 1%
11. Dejan Pralica - 2%
12. Slobodan Stojšić - 77%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 252 - Novi Sad, frekvencija 92,2 MHz