Broj dozvole: 388/2008-4
Pun naziv emitera:

Planeta 21000 D.O.O. Za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa eksport-import i usluge

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Planeta

Matični broj: 08779368
PIB: 102676182
Adresa: Filipa Višnjića 5a
Mesto: Novi Sad
Telefon: 021/4723-424
021/6720-440
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radioplaneta.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Tanja Jakovljević-Drakulić
Glavni i odgovorni urednik: Tanja Jakovljević-Drakulić
Vlasnička struktura:
1. Tanja Jakovljević - Drakulić, Novi Sad - 100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008. do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 254 - Novi Sad, frekvencija 100,6 MHz