Broj dozvole: 31/2006-7
Pun naziv emitera:

RADIO DIFUZNO DRUŠTVO PINGVIN D.O.O., BEOGRAD

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO PINGVIN 90.9

Matični broj: 07569700
PIB: 101674511
Adresa: Šumadijski trg 6a
Mesto: Beograd
Telefon: 011/404-0444
Faks: 011/404-0445
Email adresa:
Sajt: http://www.radiopingvin.com
Odgovorno lice za zastupanje: Goran Petrović
Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić
Vlasnička struktura:
1. S Media team d.o.o., Beograd - 100%
Rok važenja dozvole:

od 20.11.2006. godine do 20.11.2022. godine.

Zona pokrivanja:Region Grada Beograda
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Bgr 6/Novi Beograd-Bežanija-SC 11. april, frekvencija 90,90 MHz