Broj dozvole: 399-2/2008-1
Pun naziv emitera:

INFORMATIVNO-IZDAVAČKI CENTAR KATOLIČKE CRKVE RADIO MARIJA, SUBOTICA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO MARIJA SUBOTICA

Matični broj: 08095370
PIB: 102081223
Adresa: Trg sv. Terezije 3, Subotica (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica)
Mesto: Subotica
Telefon: 024/600-099
Faks: 024/600-099
Email adresa:
Sajt: http://www.radiomarija.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Msgr.dr Andrija Anišić
Glavni i odgovorni urednik: Preč.Ištvan Palatinuš
Vlasnička struktura:
1. Rimokatolička crkva-100%
Rok važenja dozvole:

od 01.12.2008.godine do 01.12.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

specijalizovana medijska usluga u periodu: ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 13 do 19 časova i od 01 do 07 časova, utorkom, četvrtkom i subotom od 07 do 13 časova i od 19 do 01 časova

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 269/Subotica, frekvencija 90,7 MHz