Broj dozvole: 415/2009-2
Pun naziv emitera:

Javno informativno preduzeće radio i televizija Bačka Palanka

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Bap

Matični broj: 08779384
PIB: 102673926
Adresa: Žarka Zrenjanina 74/4
Mesto: Bačka Palanka
Telefon: 021/750-188
021/751-055
Faks: 021/750-188
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Julija Ristić Sremac
Glavni i odgovorni urednik: Julija Ristić Sremac
Vlasnička struktura:
1. Opština Bačka Palanka - 100%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 134/Bačka Palanka, kanal 43