Broj dozvole: 416/2009
Pun naziv emitera:

PREDUZE AGRO-PRESS DOO, GRDETIN

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO ALEKSINAC

Matični broj: 20219122
PIB: 104714420
Adresa: Save Kovačevića 13
Mesto: Grdetin
Telefon: 018/808-344; 063/133-7200; 060/380-8344

Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.aleksinacradio.com
Odgovorno lice za zastupanje: Ninoslav Miljković
Glavni i odgovorni urednik: Ninoslav Miljković
Vlasnička struktura:
1. Ninoslav Miljković - 100%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 2/Aleksinac, frekvencija 107,6 MHz