Broj dozvole: 420/2009-4
Pun naziv emitera:

PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADIO-ANTENA, VRŠAC

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO ANTENA 101,6

Matični broj: 21037656
PIB: 108629677
Adresa: Sremska 58a, Vršac (adresa studija Radnička 19, Bor)
Mesto: Vršac
Telefon: 063/810-3228
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Gordana Radakov
Glavni i odgovorni urednik: Milan Carić
Vlasnička struktura:
1. Gordana Radakov, Vršac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 71/Bor-Strelište, frekvencija 101,6 MHz