Broj dozvole: 421/2009
Pun naziv emitera:

Radio Biser D.O.O. privredno društvo za saobraćaj, trgovinu, izdavaštvo i radio televizijske aktivnosti

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Biser plus

Matični broj: 06643043
PIB: 100440764
Adresa: Koste Abraševića 30
Mesto: Požarevac
Telefon: 012/221-225
012/542-727
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Goran Milanović
Glavni i odgovorni urednik: Goran Milanović
Vlasnička struktura:
1. Goran Milanović - 100%
Rok važenja dozvole:

od 10.07.2009.godine do 10.07.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 135 - Malo Crniće, frekvencija 92,6 MHz