Broj dozvole: 432/2009
Pun naziv emitera:

Društvo za proizvodnju, promet i usluge Marteks TMT D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Loznički Drina radio

Matični broj: 20248564
PIB: 104831545
Adresa: Dušanova bb
Mesto: Loznica
Telefon: 015/877-842
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dobrivoje Marković
Glavni i odgovorni urednik: LJubomir Ćorlić
Vlasnička struktura:
1. Tamara Marković - 100%
Rok važenja dozvole:

od 21.09.2009.godine do 21.09.2009.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
"Rr 31 - LJubovija frekvencija 100,00 MHz,
Loznica frekvencija 95,0 MHz,
Mali Zvornik frekencija 98,6 MHz,"