Broj dozvole: 433/2009-3
Pun naziv emitera:

DRUŠTVO ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI KOPERNIKUS CABLE NETWORKS D.O.O., NIŠ

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV K::CN 1

Matični broj: 20231769
PIB: 104762853
Adresa: Cara Dušana br. 45
Mesto: Niš
Telefon: 018/519-400
Faks: 018/519-401
Email adresa:
Sajt: http://www.kopenikus.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Vladan Mitić
Glavni i odgovorni urednik: Vanja Janačković
Vlasnička struktura:
1. Twinel d.o.o. Niš - 47,59 %
2. Zvezdan Milovanović; niš - 52,41 %
Rok važenja dozvole:

od 21.09.2009. godine do 21.09.2017.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 19/Niš, kanal 38