Broj dozvole: 444/2010-4
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Radio Leskovac

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Leskovac

Matični broj: 07207255
PIB: 101912278
Adresa: Masarikov trg 7
Mesto: Leskovac
Telefon: 018/244-670
016/244-667
Faks: 016/213-491
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Bratislav Ilić
Glavni i odgovorni urednik: Bratislav Ilić
Vlasnička struktura:
1. Grad Leskovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 11.01.2010.godine do 11.01.2018.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Rr 25/Lece Gazdare frekvencija 93,3 MHz,
Leskovac-Hisar frekvencija 99,0 MHz,
Medveđa-Đorovica, frekvencija 91,3 MHz.