Broj dozvole: 468/2011-3
Pun naziv emitera:

Javno preuzeće Štampa, radio i film

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Bor

Matični broj: 07147317
PIB: 100629297
Adresa: Moše Pijade br. 19
Mesto: Bor
Telefon: 030/424-587
Faks: 030/427-427
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvbor.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Vladan Novović
Glavni i odgovorni urednik: Danijela Novović
Vlasnička struktura:
1. Opština Bor - 100%
Rok važenja dozvole:

od 09.05.2011. do 09.05.2019.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 72/Bor-Čoka Vinjilor frekvencija 103,1 MHz