Broj dozvole: 481/2011-2
Pun naziv emitera:

Zoran Nikolić PR, Agencija za proizvodnju radio i televizijskih programa Studio 101

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Tempo

Matični broj: 61481613
PIB: 106358789
Adresa: Pavla Ilića br. 4
Mesto: Zaječar
Telefon: 019/411-101
Faks: 019/411-100
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Zoran Nikolić
Glavni i odgovorni urednik: Zoran Nikolić
Vlasnička struktura:
Zoran Nikolić – 100%
Rok važenja dozvole:

od 29.06.2011. do 29.06.2019. godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Rr 4 /Zaječar - Tilva, frekvencija 97,5 MHz, Zaječar-kraljevica frekvencija 95,3 MHz