Broj dozvole: 478/2011
Pun naziv emitera:

Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i poslovne usluge Mig Extra doo

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Mig

Matični broj: 17289608
PIB: 101474366
Adresa: Ive Andrića br. 12
Mesto: Bobovo
Telefon: 063/206-643
Faks: 035/332-221
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Goran Jović
Glavni i odgovorni urednik: Goran Jović
Vlasnička struktura:
1. Goran Jović - 100 %
Rok važenja dozvole:

od 16.05.2011. do 16.05.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
LR 289/ Rača - Bošnjane, frekvencija 107,3 MHz