Broj dozvole: 492/2011-2
Pun naziv emitera:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM PLANETA DOO, APATIN

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO APATIN

Matični broj: 08748527
PIB: 100965838
Adresa: 25. maja br. 1
Mesto: Apatin
Telefon: 025/780-200
Faks: 025/780-200
Email adresa:
Sajt: http://www.radioapatin.com
Odgovorno lice za zastupanje: Nikola Medić
Glavni i odgovorni urednik: Jelena Jerotijević-Medić
Vlasnička struktura:
1. Miloje Jerotijević, Apatin - 100%
Rok važenja dozvole:

od 15.08.2011. godine do 15.08.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 297/Apatin, frekvencija 105,8 MHz