Broj dozvole: 496/2011-1
Pun naziv emitera:

Srpska Pravoslavna Crkva - Eparhija šabačka

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Glas crkve

Matični broj: 17627988
PIB: 105451307
Adresa: Karađorđeva 3
Mesto: Šabac
Telefon: 015/349-309
Faks: 015/349-309
Email adresa: glascrkve.sabacgmail.com
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Episkop Lavrentije
Glavni i odgovorni urednik: Đakon Sava Lazić
Vlasnička struktura:
1. Srpska pravoslavna crkva - 100%
Rok važenja dozvole:

od 30.09.2011. godine do 30.09.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 293/Šabac, frekvencija 98,20 MHz